Pedagogiske besøk

Våre pedagogiske opplegg er tilpasset UDIRs rammeplaner og ulike kompetansemål. Innhold og lengde tilpasses sesongene i fjøs og hage, samt gruppens alder og språklige nivå.

Vi lager også pedagogiske opplegg på bestilling fra skoler, institusjoner og barnehager. Vi tilrettelegger gjerne oppleggene våre for barn og unge med spesielle behov. Gårdsbesøkene er gratis.


Ønsker dere å komme på pedagogisk besøk hos oss? 
Benytt påmeldingslink under - ta gjerne en kikk på kompetansemålene først 😊


Kompetansemål Naturbruk, VGSFlere trinn og kompetansemål er under utvikling. Ta kontakt, så kan vi samarbeide om et opplegg til det du ønsker😊

Bestill pedagogisk besøk på
Nordre Lindeberg Gård

Nå begynner det å nærme seg fullbooket for pedagogiske besøk hos Nordre Lindeberg Gård frem til vinterferien. Men frykt ikke, påmelding for besøk hos oss mellom vinterferien og sommerferien åpner her i uke 4! I år har vi valgt å bare åpne påmelding til besøk frem til vinterferien først, slik at vi får mulighet til å evaluere de oppleggene og tidspunktene vi har  før vi åpner påmelding for besøk frem til sommeren.

Praktisk info 

Pedagogiske besøk på Nordre Lindeberg Gård er et gratistilbud for barnehager, skoler og institusjoner i Oslo Kommune.  

Et pedagogisk besøk ledes av vår naturbrukspedagog. Dere kan spise matpakkene deres hos oss, enten ute på tunet eller inne i kaféen. Om dere ønsker å komme før eller bli igjen etter oppsatt tid for å spise matpakkene deres før besøket, ber vi om at dere informerer om det i bookingskjemaet. 

Om dere er større grupper eller hele klassetrinn må dere dele opp i mindre grupper og booke besøk på ulike dager, slik at dere får mest mulig ut av besøket. Husk at vi har med store, levende dyr å gjøre, så for at det skal være interessant og trygt for alle anbefaler vi maks 15-20 barn/elever/brukere per gruppe.

Lurer du på noe om pedagogiske besøk som du ikke finner svar på her?
Ring vår naturbrukspedagog på telefon: (+47) 457 31 953 

På nyåret i 2024 har vi reservert ulike dager og tidspunkt for ulike besøksgrupper. Dette er for å sikre gode opplevelser for alle som kommer på besøk til oss, tilpasset alder, utvikling og læremål.  Det er viktig at dere kun booker tid som er avsatt til deres målgruppe. 

ALLE som ønsker å besøke oss på dagtid booke et pedagogisk besøk. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker, ettersom vi på dagtid kjører maskiner og gjør krevende driftsoppgaver. I forbindelse med dette må vi ha oversikt over alle som er på gården på dagtid, samt at vi må overholde hviletid for dyrene. 

Under følger en beskrivelse av de ulike besøksgruppene:

 • Barnehage SMÅBARNSAVDELING (1 time ekskl. pause)
  Dette besøket er for tilrettelagt for de aller minste (1 - 3 år) i barnehagen. Vi besøker fjøset med kuer og kaniner, og fuglerommet med høner, hane, kalkuner, gjess og papegøyer. Her har vi fokus på opplevelse gjennom lukt, lyd, berøring og bevegelse fremfor fakta og historier om dyra. Erfaringsmessig gir dette mye inntrykk og holder for de minste. Fjøset er tilrettelagt for barnevogn, og de minste kan sitte i vogna under besøket. Dere er hjertelig velkomne til å spise matpakke her før eller etter besøket, men husk å si ifra i påmeldingsskjemaet om dere ønsker dette. Om dere er en blandet aldersgruppe der det både er små barn (1 - 3 år) og store barn (4 - 6 år) anbefaler vi at dere booker besøkstid for barnehage STORBARNSAVDELING. 

 • Barnehage STORBARNSAVDELING (2 timer ekskl. pause)
  Dette besøket er tilrettelagt for de største barna (4 - 6 år) i barnehagen. I løpet av besøket hilser vi på alle dyrene som bor på gården, både inne i fjøset og ute. Også her har vi fokus på opplevelse gjennom lukt, lyd, berøring og bevegelse, krydret med fakta og historier om de ulike dyra. Vi snakker om melk når vi besøker kuene, og kikker innom melkerommet for å se hvor de blir av melka. Når vi besøker kaniner, sauer og geiter snakker vi om kjøtt, skinn og ull som disse dyra gir oss. Dere er hjertelig velkomne til å spise matpakke her før eller etter besøket, men husk å si ifra i påmeldingsskjemaet om dere ønsker dette.  Om dere er en blandet aldersgruppe med både små (1 - 3 år) og store barn (4 - 6 år) anbefaler vi at dere booker besøkstid for barnehage STORBANRSAVDELING. Da tilpasser vi innholdet i besøket etter antall og alder på barna i gruppen. 

 • SKOLE (3 timer inkl. pause)
  Denne besøkstiden er satt av for skoleklasser fra barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Besøket planlegger vi etter kompetansemålene som dere ønsker å jobbe med, så her er det viktig at lærer har dialog med oss om hva dere kan tenke dere. Gården er en fantastisk læringsarena og gir endeløse muligheter til en tverrfaglig utflukt. Her kan vi regne praktisk matte, snakke om samfunn og utvikling, øve på engelske samtaler og lage deilig mat. Uansett faglig forankring jobber vi med en fenomenologisk tilnærming her på gården, og tar i bruk alle sansene. Underveis i besøket setter vi av tid til lunsj, enten ute eller i kaféen. Vi har også et undervisningsrom med whiteboard og prosjektor som kan brukes etter avtale, som gir mulighet for å kombinere teori og praksis. Om dere er en gruppe med elever med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging ber vi om at dere booker besøkstid for SPESIALPEDAGOGISK besøk. 


 • SPESIALPEDAGOGISK besøk (1 time ekskl. pause)
  Denne besøkstiden er satt av for grupper som har spesielle behov, og i større grad ønsker å gå rundt og oppleve gården på egenhånd. Her gjennomføres det ikke et konkret pedagogiske opplegg, men besøket følges opp og veiledes av gårdens pedagog. Egner seg godt for spesialklasser og institusjoner med elever eller brukere som ønsker å hilse på dyra og utforske gården i eget tempo. Vi kan også lage egne spesialpedagogiske opplegg på forespørsel. Dere er hjertelig velkomne til å spise matpakke her før eller etter besøket, men husk å si ifra i påmeldingsskjemaet om dere ønsker dette.


Lurer du på noe om pedagogiske besøk som du ikke finner svar på her?
Ring vår naturbrukspedagog på telefon: (+47) 457 31 953  

Bestilling av pedagogiske besøk gjøres kun gjennom påmeldingslinken under.

I bookingkalenderen er ledige tidspunkter markert med farger og tidspunkter som er fullbooket er markert med grått. 1 plass betyr ledig for 1 gruppe. 

GÅRDSPLAKATEN

Nå du er på besøk på gården er du på besøk i hjemmet til dyrene og fuglene på gården, vi ber deg derfor om å:

 • GÅ ROLIG OG SNAKK MED INNESTEMME. Så blir ikke dyrene og fuglene redde for deg.

 • PASS PÅ MATEN DIN SÅ IKKE DYRENE FÅR TAK I DEN. De som jobber her passer på at dyrene får riktig mat til bestemte tider, slik at dyrene og fuglene ikke blir syke.

 • BESØK DYRENE SAMMEN MED EN SOM JOBBER HER. Dyrene er veldig glade i kos, og kommer gjerne bort for å bli klappet. Da er det godt å ha en voksen i nærheten som kjenner dyrene.

 • VI MÅ ALLTID VÆRE SNILLE MED DYRENE. Akkurat som vi er med mennesker.