Pedagogiske besøk

Våre pedagogiske opplegg er tilpasset UDIRs rammeplaner og ulike kompetansemål. Innhold og lengde tilpasses sesongene i fjøs og hage, samt gruppens alder og språklige nivå.

Vi lager også pedagogiske opplegg på bestilling fra skoler, institusjoner og barnehager. Og tilrettelegger gjerne oppleggene våre til barn og unge med spesielle behov. Gårdsbesøkene er gratis.

Bestill gårdsbesøk ved å sende mail til besok.nlg@bym.oslo.kommune.no
Merk bestillingen din med hvilken skole/barnehage/institusjon du bestiller besøket for. Husk å skrive i mailen antall barn, alder på barna, antall voksne, kontaktinformasjon på ansvarlig voksen, når dere ønsker å besøke oss og hva dere ønsker av innhold i besøket. 

Flere trinn og kompetansemål er under utvikling. Ta kontakt så kan vi hjelpe med opplegg til det du ønsker :)


Kompetansemål Gartnerfaget, VGS (med mulighet for tilrettelagte øvelser i grunnskolen)

I drivhuset kan vi gjennomføre egne undervisningsopplegg basert på målene nedenfor. Disse er hentet fra videregående skole, men kan også forenkles slik at det kan være interessant for yngre elever også. 

  • planlegge og gjennomføre dyrking av planter ved bruk av økologiske metoder
  • styre utviklingen av en plante gjennom topping, forming, vanning, gjødsling og klimaregulering i tråd med gjeldende regelverk
  • identifisere vanlige fysiologiske skader, skadegjørere og nytteorganismer
  • forebygge, registrere og behandle sykdom og skade på planter i samsvar med gjeldende regelverk
  • vurdere jordtyper og dyrkingsmediers egenskaper
  • planlegge og utføre arbeid med tilførsel av vann og næring under ulike dyrkingsforhold på en miljømessig forsvarlig måte
  • gjøre rede for ulike formeringsmetoder i planteproduksjonen og utføre planteformering
  • utføre arbeidsoperasjoner på riktig tidspunkt i forhold til plantens utviklingsstadium for å få optimalt sluttprodukt