NRF - Norsk rødt fe

NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet. Rasen ble etablert i 1935 da gamle norske raser som hedemarksfe ble krysset med Svensk röd och vit boskap og finsk ayrshire. I Jordbruksavtalen 2017-2018 startet GENO et avlsprosjekt for å legge til rette for å avle ei ku med god produksjonskapasitet, god helse og fruktbarhet, god fôrutnytting og lavt utslipp av metangass. Dette er et spennende prosjekt som vi følger med på.

Våre syv kyr leverer 30 tonn med melk til Tine hver sesong. Når kuene ikke melkes er de på ferie i Solbærhavna på Ellingsrud hver sommer. De kommer hjem til gården i god tid før kalvingen starter. Vi forsøker å få så konsentrert kalving som mulig slik at både kyrne og vi kan få sammenhengende ferie og melkefri. 

Kalvene våre går sammen slik at lek og moro blir en del av deres hverdag. De er også med til Solbærhavna om sommeren. Når de kommer tilbake er de blitt tenåringsjenter i hele ordets forstand.

Alle kyr og kalver er ute hver dag hele året så lenge føret tillater det. De trives godt i Vinterhagen og Stabburshagen når beitene rundt gården hviler i vinterhalvåret.

KUENE

Fagerlin - 1399

f. 26.09.2017

Fagerlin kom til oss i 10.mai 2019. Hun kom fra løsdriftsfjøs, og var litt skeptisk til mye håndtering av oss i starten. Nå er hun forøvrig en herlig personlighet som er lett å håndtere og eldste damen vi har. 


Gorine - 776

f. 02.07.2018

Gorine kom til oss 10.09.2020. Hun er lavest på rangstigen, har et enormt tungt jur og har horn. Gorine er redd for det meste og står som regel og venter til de andre kuene er på plass før hun kommer inn. Hun kom fra løsdriftfjøs og elsker båsfjøs siden hun da har bestemt liggeplass og får all maten som hun trenger. Gorine er mamma til Golita. 

Sølvi - 168

f. 13.08.2019

Sølvi er født på gården.

Huldra - 171

f. 27.08.2019

Huldra er født på gården.

Mia - 175

f. 10.08.2020

Mia er datteren til Milla og er født her på gården.


129 - Liv

f.

Liv kom til gården sammen med Lotta i September 2022

130 - Lotta

f.

Lotta kom til gården sammen med Liv i September 2022.

KVIGENE

Hermine - 178

f. 05.09.2021 

Hermine er født på gården av Huldra og er 2. generasjonen som er født her. 

Golita - 179

f. 08.09.2021

Golita er født på gården av Gorine.

Fagerrosa - 180

f. 14.09.2021

Fagerrosa er født på gården av Fagerlin

Margot - 182

f. 15.09.2021

Margot er født på gården av Milla, og er Mia sin lillsøster. 

Solgunn - 183

f. 19.09.21

Solgunn er født av Sølvi her på NLG, og er derfor en del av den andre generasjonen som er født og vokser opp på gården. 

KALVENE