Historien til
Nordre Lindeberg gård

I likhet med mange av de andre Aker gårdene, har Nordre Lindeberg gård også røtter tilbake til middelalderen. Opprinnelig var gården større, men ble i middelalderen delt i to. Søndre Lindeberg gård ble revet og finnes ikke i dag, mens Nordre Lindeberg gård har stått i vær og vind. 

Gården ligger som et landemerke i landskapet, og alle som kjører E6/Trondheimsveien ut av Oslo vil se gården ligge på sin topp til venstre etter IKEA Furuset. 

NLG var kirkegods driftet under Nonneseter kloster inntil reformasjonen i 1537 hvor driften ble tatt over av kronen og senere solgt i 1668. Nonneseter var et kloster i Oslo i middelalderen. Klosteret var et benediktinerkloster for nonner og var viet til den hellige Maria. Det ble antakelig anlagt en gang før 1150. Klosterlevningene finnes i grunnen under eiendommene Schweigaards gate 55 og Grønlandsleiret 73.

Fra 1749 var gården eid av bønder. Drabantbyenes utbygging på 1960- og 1970-tallet tok over deler av gårdens arealer. Jordveien ble ekspropriert av kommunen, mens gårdbrukeren Ingeniør Ragnar Fraas fikk beholde Hovedhuset.

I 1979 ble gården overtatt og drevet av ungdomsorganisasjonen 4H-klubben og Oslo kommune. Ingeniør Ragnar Fraas fortsatte som fjøsmester for organisasjonen. Nordre Lindeberg gård ble med dette Norges første 4H-gård.
4H er en ideell barne- og ungdomsorganisasjon hvor de fire H'ene står for Hjerte, Hode, Helse og Hånd.

Fra 1988 tok Bydel Furuset (som nå heter Bydel Alna) over deler av driften på vegne av Oslo kommune. Bydelens logo var et stilisert bilde av tårnet på Nordre Lindeberg gård. 
I 1992 ble gården stengt da låven var falleferdig og måtte pusses opp. Gården åpnet igjen som besøksgård i 1997.

I 2002 trakk 4H seg ut av driften, men navnet henger ved den dag i dag.

Etter hvert ble Kulturetaten oppnevnt som eiendomsforvaltere, og fikk ansvar for bygningsmassen. I desember 2014 vedtok AU i Bydel Alna å si opp avtalen om å drifte gården. Kulturetaten fikk da i oppdrag å vurdere tre ulike modeller for videre drift. Eiendom- og byutviklingsetaten har ansvaret for jordene og beitene.

I juli 2018 fikk Kulturetaten en avtale med Bymiljøetaten om å videreføre virksomheten på Nordre Lindeberg gård. Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.

I mars 2020 ansatte Bymiljøetaten en driftsleder med erfaringer fra endringsledelse, organisasjonspsykologi, gårdsdrift, utdanning og dyrs atferd. 
Fjøset ble bygget om; dyrearter som har samme behov står nå i samme rom, låven er tatt mer i bruk, fuglehuset har fått et løft og blitt nyinnredet. Uteområdene er tatt mer i bruk; gjerder er revet, gamle steinheller er gravd frem og vi har anlagt egen Eventyrskog bak det gamle Hovedhuset. 

Som tidligere realfagslærer i videregående skole er hun genuint opptatt av neste generasjon. At de lærer om gårdsdrift og får del i dyrevelferd, kultur, historikk og muligheten for å komme med et åpent sinn til en diskusjon om én samlet helse for vår felles klode. Det utvikles derfor pedagogiske opplegg fra barnehagenivå til universitetsnivå. 

Nordre Lindeberg gård er i stadig utvikling! Kom på besøk da vel og hils på oss :)

 

Dette har vært min drøm siden jeg var to år og endelig kan jeg både formidle om dyr og gårdsdrift til mennesker i alle aldre, samt gi den beste dyrevelferden til våre gårdsdyr mens vi er så heldige å få nyte dem

                                                               - Henriette, driftsleder