Historien til
Nordre Lindeberg gård

I likhet med mange av de andre Aker gårdene, har Nordre Lindeberg gård også røtter tilbake til middelalderen. Opprinnelig var gården større, men ble i middelalderen delt i to. Søndre Lindeberg gård ble revet og finnes ikke i dag, mens Nordre Lindeberg gård har stått i vær og vind. 

Gården ligger som et landemerke i landskapet, og alle som kjører E6/Trondheimsveien ut av Oslo vil se gården ligge på sin topp til venstre etter IKEA Furuset. 

NLG var kirkegods driftet under Nonneseter kloster inntil reformasjonen i 1537 hvor driften ble tatt over av kronen og senere solgt i 1668. Fra 1749 var gården eid av bønder. Drabantbyenes utbygging på 1960- og 1970-tallet tok over deler av gårdens arealer. Jordveien ble ekspropriert av kommunen, mens gårdbrukeren Ingeniør Ragnar Fraas fikk beholde Hovedhuset.

I 1979 ble gården overtatt og drevet av ungdomsorganisasjonen 4H-klubben og Oslo kommune. Ingeniør Ragnar Fraas fortsatte som fjøsmester for organisasjonen. Nordre Lindeberg gård ble med dette Norges første 4H-gård.
4H er en ideell barne- og ungdomsorganisasjon hvor de fire H'ene står for Hjerte, Hode, Helse og Hånd.

Fra 1988 tok Bydel Furuset (som nå heter Bydel Alna) over deler av driften på vegne av Oslo kommune. Bydelens logo var et stilisert bilde av tårnet på Nordre Lindeberg gård. 
I 1992 ble gården stengt da låven var falleferdig og måtte pusses opp. Gården åpnet igjen som besøksgård i 1997.

I 2002 trakk 4H seg ut av driften, men navnet henger ved den dag i dag.

Etter hvert ble Kulturetaten oppnevnt som eiendomsforvaltere, og fikk ansvar for bygningsmassen. I desember 2014 vedtok AU i Bydel Alna å si opp avtalen om å drifte gården. Kulturetaten fikk da i oppdrag å vurdere tre ulike modeller for videre drift. Eiendom- og byutviklingsetaten har ansvaret for jordene og beitene.

I juli 2018 fikk Kulturetaten en avtale med Bymiljøetaten om å videreføre virksomheten på Nordre Lindeberg gård.  Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.

 

Møt våre mennesker

Henriette Sæbø, driftsleder


Henriette ble ansatt som driftsleder 1. mars 2020, og kommer fra Kristiansand. Hun har tidligere vært leder i videregående skoler i flere år, hvor hun også underviste som lektor i alle realfagene. I tillegg til å ha master i ledelse fra BI har hun også master i atferd og populasjonsøkologi, og hest fra NMBU. Henriette hadde 10 års erfaring med melkefjøs, gris, sau og ysting før hun begynte hos oss, og har jobbet som dyrepasser og guide i dyreparken i Kristiansand i flere år. Hun sier selv at som driftsleder ved Oslos besøksgård får hun utnyttet all sin utdannelse og tidligere yrkeserfaring. 

Funfact: Denne dama har kysset Julius. 

Dette har vært min drøm siden jeg var to år og endelig kan jeg både formidle om dyr og gårdsdrift til barn og voksne i alle aldre, samt gi den beste dyrevelferden til våre gårdsdyr mens vi er så heldige å få nyte dem


Katrine Lunde, fjøsansvarlig

Det kommer ny fjøsansvarlig på gården fra 1. oktober 2022. Vi gleder oss til dere skal få hilse på denne dama som har stor arbeidskraft, en stor kjærlighet for gårdsdyra og som liker å formidle om gårdsbruk. 


Ylva Nordbø, formidler (permisjon)


Vår formidler startet som helgeavløser i fjøset sommeren 2021. Hun viste seg raskt å være en enorm ressurs når det skulle formidles kunnskap om dyrene til våre pedagogiske besøk. Ylva kommer fra et lite sted i Telemark som heter Vrådal og er oppvokst på småbruk der. Hun har drevet eget kaninoppdrett på løvehode/dvergvedder og har tidligere erfaring med gammelnorsk spælsau. Hun har studert et år på barnevern og vært et år i forsvaret som vakt. 

Ylva studerer nå til politi og vi har derfor ikke formidler på gården for øyeblikket. 


Torill Bakkebø, gartner 


Vår gartner startet i 2018. Torill har lang erfaring og har jobbet som gartner i snart 30 år, hun er vokst opp på gård med melkefjøs og har melket fra hun var en liten jentunge. Hun har tidligere jobbet på planteskolen, trepleia og i sentrumsparkene. Man kan mildt sagt si hun har grønne fingre 🍅🌻 
NLG leverer blomster til både Bogstad gård, Sørli gård og Spirende Oslo.

Torill er tillitsvalgt for de ansatte her på Nordre Lindeberg.

Tlf: 934 16 347


Gro Bredesen, agronom


Gro har arbeidet på gården siden 1998 og er gårdens minnevokter. Hun kjenner godt til gårdens historie og har sett bygninger komme og bli revet igjen. 


Tomasz Frac, alt-mulig mann


Tomasz har arbeidet på gården siden 2018, og fungerer som gårdens alt-mulig mann. Han har gått på agronomtekniker-studiet i Polen, og ble ferdigutdannet med fagbrev i 2002. Han har gått gartnerlinja på Natur videregående skole som ligger rett nedenfor gården og utdannet seg her til gartner, som han også jobber som på fritiden.
På gården både melker han, arbeider i gartneriet, snekrer, kjører traktor og holder orden på beitene.


Malin Lunde Sand, helgeavløser


Malin startet som helgeavløser hos oss i 2020 og kan litt av alt. Hun har gått naturbruk på videregående, og er vokst opp med diverse dyr. Malin har et årsstudium i personalledelse og nesten en bachelor i fysisk aktivitet, ernæring og helse. Hun kom inn på det vanskelige studiet som toller i Stavanger, men ku-lukta og gårdsdyra trekker henne hjem en helg i ny og ne. 


Kine Grøndahl, helgeavløser


Kine startet som frivillig på gården som ungdom og har mange års erfaring. 


Jonna Jensen, helgeavløser


Jonna har lang fartstid som helgeavløser på gården. Hun arbeider som veterinær i hverdagen.


Hege Johansen, helgeavløser


Hege Johansen jobber til vanlig som rådgiver i Avinor, og har vært helgeavløser på Lindeberg siden sommeren 2021. Hun har en mastergrad i biologi, og har erfaring fra arbeid som ridelærer, avløser, budeie og gjeter. 

Når Hege ikke er på jobb er hun helst ute i skogen med hest eller hund. 


Tale Helen Seldal, helgeavløser


Tale er utdannet dyrepleier og har lang erfaring med stell av store og små dyr. Hun har også master i naturforvaltning. Ved siden av å være avløser her på gården, er hun daglig leder av Dine Røtter andelslandbruk på Wøyen gård i Bærum.  


Ingrid Torvik, helgeavløser

Vi var så heldige som fikk Ingrid til gården! Familien hennes driver en stor gård og vi kan utveksle erfaringer og ideer med dem. 


Vilde Aamodt, helgeavløser

Ei sprudlende jente fra Kristiansand som nå studerer markedsføring på BI. 


Kristin Ellingsen, helgeavløser

Denne jenta tar alle utfordringer på strak arm!