Menneskene

Henriette Sæbø

Driftsleder
47780548

Startet 2020. Bondinnen har fire mastere, samt en rektorutdannelse. Realfagslektor fra videregående skole. Over 13 års erfaring fra melkefjøs, gris, sau og ysting. Dyrepasser i Kristiansand, og byguide. Utvikler gården til det beste for dyrevelferden og opplevelse.


Torill Bakkebø

Gartner/Tillitsvalgt
93416347

Startet 2018. Dama har 30 års erfaring med grønne fingre for Oslo. Vokst opp på melkegård. Torill leverer blomster til Spirende Oslo, samtidig som hun gleder publikum og oss på gården med vakre og spennende grønne vekster.


Katrine Lunde

Fjøsansvarlig
45875828

Startet 2022. Tidligere har hun både vært butikksjef og drevet eget ridesenter og besøksgård. Med enorm arbeidskapasitet, gode dyrevelferd og sansen for et rent fjøs finner hun stadig gode løsninger for alle ansatte.


Tonje Liverød

Naturbrukspedagog
45731953

Startet 2023. Utdannet sivilingeniør, oppdaget raskt at dyr, mennesker og naturen var kallet i livet. Hun lager nye  arrangementer, utvikler pedagogiske opplegg og gleder seg masse til å bli kjent med nettopp deg! Følg med på arrangementssiden vår. 


Tomasz Frac

Agrotekniker

Startet 2018. Han holder gården i orden for oss! Samtidig som han er gartner, skjøtter beitene og vår egen lille skog - Lunden, og holder orden på maskinparken til gården. Trenger vi noen mannshender til melking stiller han opp der også!


Stine Elvevoll

Gårdsarbeider

Startet 2023. Hun vikarierer 100% i kveldsvaktene i fjøset. 


Gro Bredesen

Agronom

Startet 1996. Hun er gårdens minnevokter. Gro har sett bygninger komme og bli revet igjen. Har hatt ansvar for arbeidstrening, praktikanter, nye prosjekter, fjøset og kafeen. Hun er formidler for de yngste barna som besøker gården.


Albert Stefanussen

Gårdsgutten

Startet (for fullt) 2020. Han startet som praksiselev og arbeider nå fast. Albert har et fantastisk håndlag med våre dyr, og han står for mye av temmingen når nye dyr kommer til gården.


Jonna Jensen

Avløser

Startet 2009. Hun er veterinær i hverdagen og passer godt på alle våre smådyr. 


Kine Grøndahl

Avløser

Startet (for fullt) 2017. I det virkelige liv er hun innkjøper for Bosch. Hun har vært en del av kollegiet siden hun var 16 år, og kjenner gården og dyra godt. Kines døtre er også blitt gode medhjelpere.


Malin Sand

Avløser

Startet 2020. Hun kom inn på det vanskelige studiet som toller i Stavanger, men ku-lukta og gårdsdyra trekker henne hjem en helg i ny og ne. Malin kan litt om alt, og tar alle utfordringer med et smil.


Ylva Nordbø

Avløser/Formidler

Startet 2021, som avløser, men Henriette så formidlerspiren i henne og hun fikk raskt stillingen som dette i en vikarperiode. Nå er hun fulltidsstudent. Jobber som avløser helg, og som formidlervikar når det er behov.


Hege Johansen

Avløser

Startet 2021. Til daglig er hun rådgiver i Avinor. Hun har en mastergrad i biologi, og har erfaring fra arbeid som ridelærer, avløser, budeie og gjeter.


Hanna Matre

Avløser

Startet 2023. Til daglig er hun jurist i Landbruksdirektoratet. Hun kommer fra Voss og er budeie for både sauer og melkekyr fra familiens gård.


Vilde Gitmark

Avløser

Startet 2023. Veterinærstudent.


Thea Øvregaard

Avløser

Startet 2023.
Veterinærstudent.


Kristin B. Vestre

Avløser

Startet 2023. Veterinærstudent.

August Nordbø

Avløser

Startet 2022.