Sauene

På Nordre Lindeberg Gård har vi sauer av rasen gammelnorsk spælsau. Alle sauene våre har horn, både søyer, altså hunnsauene, og værene, hannsauene. Til forskjell fra geitene har sauene tykkere horn som bøyes mer til siden, der geitene har tynnere horn som peker mer rett opp og bakover. 

I saueflokken vår har vi nå  13 voksne sauer og seks lam. Av de 13 voksne sauene har vi én vær og fem kastrerte værer (disse kalles gjeldvær), og syv søyer.

Søyene

Karamell - 30002
Tutta - 30004
Linnea - 20001
Ronja - 20011
Panda - 011
Iris - 516
Anna - 20006

Værene

Lammene