Leie lokaler

Vi har mulighet for å leie ut

 • Kafelokalet og konferanserom samlet. Mellom disse lokalene er det en lettvegg som kan åpnes for å få et større lokalet om ønskelig (117.8m2), servise til 65 personer
 • Kafelokalet; 61.8m2, anretningskjøkken (14.5m2), peis 
 • Konferanserom; 56m2, projektor og høyttaler, whiteboard-tavle, piano
 • Undervisningsrom i 2 etg.; 55.4m2, projektor, whiteboard-tavle
 • Uteområde; anvist område etter avtale med driftsleder
 • Ved behov for å parkere på anviste plasser innenfor veibom
         - gelder kun etter kl. 18:30 på hverdager og etter kl. 16:00 i helger
 • Hele gården

Reservasjon utleie

Fyll ut skjema under for å sende forespørsel om leie av lokaler ved Nordre Lindeberg Gård. Reservasjonen er ikke bekreftet før du får mail om dette. 

Ordensregler

• Lokalet overtas etter avtale og må forlates senest 22:55 grunnet automatisk alarmtilkobling. Utleienøkler og brikke hentes og avleveres i nøkkelboksen på veggen ved kafeen, koden sendes på mail.

• Leier er brannansvarlig for arrangementet og plikter å gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier og slukkeutstyr.

• Røyking er kun tillatt på anvist plass som er plattingen tilhørende kafeen (baksiden).

• Det er ikke anledning til å henge eller feste noe i vegger og tak.

• Kast restavfall i avfallsdunkene i søppelrommet ved garasjeanlegget.

• Kast papir/papp i returkontainer ved trafostasjon (enden av garasjeanlegget).

• Feie over alle gulv.

• Rydde og vaske kjøkkenet, vaske serviset og sett på plass i anviste skap.

• Bord og stoler skal tørkes av med fuktig klut. Bord og stoler skal stå oppstilt som da du kom.

• Se over uteområdene slik at alle sigarettsneiper, fakkelbokser o.l. er ryddet.

• Påse at alle lys er slukket, alle vinduer er lukket og låst, og at ytterdører er lukket.

Ved mangler og/eller brudd på ordensreglene pålegges gebyr.

Priser pr. 1.5.2023 

 • Kafelokalet kr. 2 850,- 
 • Konferanserom kr. 2 250,- 
 • Undervisningsrom kr. 1 850,- 
 • Uteområde fra kr. 1 000,- 
 • Parkering innenfor bom kr. 550,- (kun på anviste plasser) 
 • Hestekjøring/Omvisning kr. 850,- 
 • Hele gården kr. 42 000,-