Gris

Vi har griser i perioden ca. mai til ca. sent oktober. 

Etterhvert vil vi være en satellitt gård for de andre besøksgårdene i Oslo, med griseproduksjon hos oss og levering til de andre.