Gris

Vi har griser i perioden ca. mai til ca. sent oktober. 

Etterhvert vil vi være en satellitt gård for de andre besøksgårdene i Oslo, med griseproduksjon hos oss og levering til de andre.  

Nå i 2023 har vi to griser hos oss, Peppa og Georgine. De er søstre og kommer fra en gård i Vestfold. Når de kom hit var de inne i fjøset en uke for å bli kjent med oss, før de flyttet ut. Nå stortrives de ute i Baconbua.