Nordre Lindeberg gård


Oslo kommunes besøksgård

Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.
Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og 30 tonn i melkekvote. Gården huser kuer, kalver, kviger, hester, sauer, lam, geiter, killinger, griser, høner, kalkuner, gjess, papegøyer, kaniner, hund og katter i løpet av ett år. Vi tar imot barn og unge i arrangerte besøk på dagtid og har åpent for publikum på ettermiddag/kveld. 

På Nordre Lindeberg gård ønsker vi å bidra til at barn og unge lærer om norsk gårdsbruk, matproduksjon, økologisk landbruksforvaltning og én samlet helse for klima, dyr og mennesket.  

 

Hele uke 14, fra mandag 3.april til og med mandag 10.april er gården åpen fra kl. 11:00 -15:00 hver dag. Det er åpen kafé i hele tidsrommet, og mange ulike aktiviteter.

Hele uke 8, 20. - 26. februar er gården åpen fra kl. 11:00 -15:00. Det er åpen kafe i hele tidsrommet, og mange ulike aktiviteter.

Hele uke 40, fra 3.10 - 9.10, er gården åpen for publikum fra kl. 11:00 - 15:00.


 

Vi ønsker å lære deg mer om de norske husdyra og gårdsdrift.