Nordre Lindeberg gård


Oslo kommunes besøksgård

Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.
Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og 30 tonn i melkekvote. Gården huser kuer, kalver, kviger, hester, sauer, lam, geiter, killinger, griser, høner, kalkuner, gjess, papegøyer, kaniner, hund og katter i løpet av ett år. Vi tar imot barn og unge i arrangerte besøk på dagtid og har åpent for publikum på ettermiddag/kveld. 

På Nordre Lindeberg gård ønsker vi å bidra til at barn og unge lærer om norsk gårdsbruk, matproduksjon, økologisk landbruksforvaltning og én samlet helse for klima, dyr og mennesket.  

 

Det er ledig et 100% vikariat på kveldsstellet hos oss og vi håper du søker om dette er noe du kunne ønske deg.

Fra 20. november til og med 15. desember tilbyr vi julebesøk for skoler, barnehager og institusjoner på gården.

Vi tester interessen for besøk på dagtid, enten du er hjemme i barselpermisjon eller er pensjonist. Vi kjører derfor pop-up åpent for de aller yngste og eldste fredag 22. september fra kl. 10 - 13.
Vanligvis er dette tidspunktet forbeholdt forhåndsbestilte pedagogiske besøk, men denne fredagen ønsker vi å holde åpnet for alle som vil komme på...


 

Vi ønsker å lære deg mer om de norske husdyra og gårdsdrift.