Nordre Lindeberg gård


Oslo kommunes besøksgård

Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.
Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og 30 tonn i melkekvote. Gården huser kuer, kalver, kviger, hester, sauer, lam, geiter, killinger, griser, høner, kalkuner, gjess, papegøyer, kaniner, hund og katter i løpet av ett år. Vi tar imot barn og unge i arrangerte besøk på dagtid og har åpent for publikum på ettermiddag/kveld. 

På Nordre Lindeberg gård ønsker vi å bidra til at barn og unge lærer om norsk gårdsbruk, matproduksjon, økologisk landbruksforvaltning og én samlet helse for klima, dyr og mennesket.  

 

Søndag 12.mai var det duket for KU-slipp her på Nordre Lindeberg Gård. Det var strålende vær og godt over 1000 av Oslos borgere fant veien til gården for å følge kuenes glade ferd fra fjøset og ut på sesongens første gress.

Er du hjemme på dagtid? Enten du er hjemme i barselpermisjon, trenger en pause fra hjemmekontoret eller er pensjonist er du hjertelig velkommen til pop-up åpent hos oss fredag 3.mai kl. 10 - 13.

Søndag 7.april arrangerer Juba "Påske på gården" her hos oss mellom kl. 11:30 og 15:00. Her kan du møte andre medlemmer av Juba, Juvente og IOGT. Du kan være med på å hoppe i høyet, hilse på dyrene, lage noe på påskeverkstedet, kjøre med hest og kjerre. Kanskje dukker påskeharen opp?


 

Vi ønsker å lære deg mer om de norske husdyra og gårdsdrift.