Nordre Lindeberg gård


Oslo kommunes besøksgård

Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.
Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og 30 tonn i melkekvote. Gården huser kuer, kalver, kviger, hester, sauer, lam, geiter, killinger, griser, høner, kalkuner, gjess, papegøyer, kaniner, hund og katter i løpet av ett år. Vi tar imot barn og unge i arrangerte besøk på dagtid og har åpent for publikum på ettermiddag/kveld. 

På Nordre Lindeberg gård ønsker vi å bidra til at barn og unge lærer om norsk gårdsbruk, matproduksjon, økologisk landbruksforvaltning og én samlet helse for klima, dyr og mennesket.  

 

Det er spennende tider i fjøset om dagen 🥰 Gorine (til venstre), Huldra (i midten) og Sølvi (til høyre) er i sine kalvingsperioder nå. Huldra har dato 8. september, mens Gorine og Sølvi har samme dag, nemlig 14. september. De sover mye for tiden og vi har dem inne for å kunne følge godt med på dem og gi dem lune halmsenger og godt med fôr. ...

Kaninparken

07.08.2022

Det kommer stadig flere kaniner i parken vår 🐰💛 Dere er hjertelig velkommen til å være med kaninene i en del av parken. De liker å bli koset med og strøket over ryggen, men liker ikke å bli løftet - da biter de.


 

Vi ønsker å lære deg mer om de norske husdyra og gårdsdrift.