Nordre Lindeberg gård


Oslo kommunes besøksgård

Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.
Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og 30 tonn i melkekvote. Gården huser kuer, kalver, kviger, hester, sauer, lam, geiter, killinger, griser, høner, kalkuner, gjess, papegøyer, kaniner, hund og katter i løpet av ett år. Vi tar imot barn og unge i arrangerte besøk på dagtid og har åpent for publikum på ettermiddag/kveld. 

På Nordre Lindeberg gård ønsker vi å bidra til at barn og unge lærer om norsk gårdsbruk, matproduksjon, økologisk landbruksforvaltning og én samlet helse for klima, dyr og mennesket.  

 

Vi tester interessen for besøk på dagtid, enten du er hjemme i barselpermisjon eller er pensjonist. Vi kjører derfor pop-up åpent for de aller yngste og eldste fredag 22.september fra kl. 10 - 13. Vanligvis er dette tidspunktet forbeholdt forhåndsbestilte pedagogiske besøk, men denne ene fredagen ønsker vi å holde åpnet for alle som vil komme på...

Fellesmiddagen onsdag 13.september var veldig hyggelig, og vi ønsker å fortsette med dette tilbudet de neste to onsdagene frem mot høstferien, altså onsdag 20.september og onsdag 27.september! Vil du være med oss å lage middag med råvarer fra gården?


 

Vi ønsker å lære deg mer om de norske husdyra og gårdsdrift.