Nordre Lindeberg gård


Oslo kommunes besøksgård

Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.
Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og 30 tonn i melkekvote. Gården huser kuer, kalver, kviger, hester, sauer, lam, geiter, killinger, griser, høner, kalkuner, gjess, papegøyer, kaniner, hund og katter i løpet av ett år. Vi tar imot barn og unge i arrangerte besøk på dagtid og har åpent for publikum på ettermiddag/kveld. 

På Nordre Lindeberg gård ønsker vi å bidra til at barn og unge lærer om norsk gårdsbruk, matproduksjon, økologisk landbruksforvaltning og én samlet helse for klima, dyr og mennesket.  

 

Nå begynner det å nærme seg fullbooket for pedagogiske besøk hos Nordre Lindeberg Gård frem til vinterferien. Men frykt ikke, påmelding for besøk hos oss mellom vinterferien og sommerferien åpner i uke 4! I år har vi valgt å bare åpne påmelding til besøk frem til vinterferien først, slik at vi får mulighet til å evaluere de oppleggene...

Enten du er hjemme i barselpermisjon, trenger en pause fra hjemmekontoret eller er pensjonist er du hjertelig velkommen til pop-up åpent hos oss fredag 12.januar kl. 10 - 13.


 

Vi ønsker å lære deg mer om de norske husdyra og gårdsdrift.