Nordre Lindeberg gård


Oslo kommunes besøksgård

Bymiljøetaten drifter Nordre Lindeberg gård som en besøksgård med et allsidig husdyrhold.
Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og 30 tonn i melkekvote. Gården huser kuer, kalver, kviger, hester, sauer, lam, geiter, killinger, griser, høner, kalkuner, gjess, papegøyer, kaniner, hund og katter i løpet av ett år. Vi tar imot barn og unge i arrangerte besøk på dagtid og har åpent for publikum på ettermiddag/kveld. 

På Nordre Lindeberg gård ønsker vi å bidra til at barn og unge lærer om norsk gårdsbruk, matproduksjon, økologisk landbruksforvaltning og én samlet helse for klima, dyr og mennesket.  

 

Søndag 7.april arrangerer Juba "Påske på gården" her hos oss mellom kl. 11:30 og 15:00. Her kan du møte andre medlemmer av Juba, Juvente og IOGT. Du kan være med på å hoppe i høyet, hilse på dyrene, lage noe på påskeverkstedet, kjøre med hest og kjerre. Kanskje dukker påskeharen opp?

Påsken 2024

13.03.2024

I påskeferien, fra mandag 25.mars til og med mandag 1.april, er fjøset stengt. Uteområdene er åpne i åpningstiden, kl. 11 - 15, her finner du kuer, geiter og hester 🐮🐴🐐

I vinterferien hadde vi en gjeng med 5. - 7. klassinger som var med og hjalp til med morgenstellet hos oss på Nordre Lindeberg Gård.


 

Vi ønsker å lære deg mer om de norske husdyra og gårdsdrift.