Kystgeit

Her på gården har vi geiter av typen kystgeit. 

Det er funnet beskrivelser av kystgeit-hold helt tilbake til 1700-tallet. All kystgeit i dag stammer fra Selje kommune i Sogn og Fjordane og fra øyene Skorpa (Herøy kommune) og Sandsøya (Sande kommune) i Møre og Romsdal. Her har geita tradisjonelt vært holdt for å produsere kjøtt i en driftsform tilpasset det bratte landskapet og det barske klimaet ute i havgapet.

Kystgeita ligner mye på norsk melkegeit, men produserer mindre melk og har mer kjøttfylde. Geitene har gode og sterke bein og tett ull og ragg. Kystgeita har et godt lynne og er lett å temme ved regelmessig kontakt med mennesker. Moregenskapene hos kystgeit er gode, og familier med to og tre generasjoner holder ofte sammen.

Driftsformen og matskikkene knyttet til kystgeit-holdet er kulturhistorisk unike med nasjonal bevaringsverdig. Kystgeitene våre skal gå ute hele året.

De fleste kje av hankjønn blir kastrert. Ribbe til pinnekjøtt og spekelår fra 3-4 år gamle kastrater er det mest ettertraktede produktet fra kystgeit-holdet. Tidligere var geitehode "skjeltehaud" også høyt verdsatt og alt på geita ble utnyttet. I dag er det flere som lager blodpølse, ellers er mye av den gamle tradisjonskosten på vei ut.

Kystgeit er i dag truet, hovedsakelig fordi det er få dyr (388 registrerte avlsgeiter i Ammegeit kontrollen i 2018) som er spredd på få besetninger. Fra et bevaringsmessig synspunkt er det derfor ønskelig og nødvendig at rasen vokser, både i antall dyr og besetninger. De siste årene har kystgeit bøndene i Selje hatt stor etterspørsel fra hele landet etter livdyr av kystgeit. På grunn av strenge restriksjoner på flytting av geit mellom besetninger i Norge, må Mattilsynet godkjenne enhver etablering av kystgeit i nye besetninger og områder. De siste årene er det kommet kystgeit til Oslo, Trøndelag og helt nylig til Nordland.

På Nordre Lindeberg gård ser vi frem til å få våre egne kystgeiter fra Bogstad gård. Dessverre tar dette litt lengre tid enn vi håpet på, men den som venter på noe godt :) Vi ønsker å være en del av avlsprosjektet for å få kystgeita til å fremdeles være med i Norges historie. Dette gleder vi oss til!