Kompetansemål 3-4. trinn, GSK

«Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles kulturtradisjon»
I kompetansemål naturfag, vil gården kunne bidra med
- Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte - lage mat på gården fra drivhuset, eller ta med tilbake til skolen
- Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas - ved å se forskjeller i Norge og andre land

I kompetansemål samfunnsfag, vil gården kunne bidra med
- Utforske kulturminner og hvordan menneskene levde i den tiden kulturminner er fra, og sammenlikne hvordan vi lever i dag - basert på gårdsbruk og høsting av naturen

I kompetansemål Kristendom, Religion, Livssyn, Etikk, vil gården kunne bidra med
- Identifisere og reflektere over etiske spørsmål - dyrenes velferd og hvordan vi bruker dyra til mat
- Utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
- Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen - og hvilken betydning og hvordan vi kan overføre dette til dyrene vi har ansvaret for