Kompetansemål 3-4. trinn, GSK

«Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles kulturtradisjon»


I kompetansemål naturfag, vil gården kunne bidra med
- Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte - lage mat på gården fra drivhuset, eller ta med tilbake til skolen
- Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas - ved å se forskjeller i Norge og andre land
- Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar - med gården som utforskingsområde
- Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut - med utgangspunkt i dyr og planter på gården

I kompetansemål samfunnsfag, vil gården kunne bidra med
- Utforske kulturminner og hvordan menneskene levde i den tiden kulturminner er fra, og sammenlikne hvordan vi lever i dag - basert på gårdsbruk og høsting av naturen

I kompetansemål kristendom, religion, livssyn, etikk, vil gården kunne bidra med
- Identifisere og reflektere over etiske spørsmål - dyrenes velferd og hvordan vi bruker dyra til mat
- Utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
- Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen - og hvilken betydning og hvordan vi kan overføre dette til dyrene vi har ansvaret for

I kompetansemål mat og helse, vil gården kunne bidra med
-
Utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid lage - mat på gården fra drivhuset, eller ta med tilbake til skolen

I kompetansemål kroppsøving, vil gården kunne bidra med
- B
ruke kroppen til å utforske aktiviteter og utvikle grunnleggende bevegelser - gjennom å bruke gårdens naturlige varierte terreng og områder som aktivitetsparken og Halmhoppet 
- Utforske uteaktiviteter og samarbeide med andre under vekslende årstider i nærmiljøet - gjennom praktiske oppgaver på gården som eksempelvis sanking, høsting, fôring av dyr, gjerdefiksing og matlaging på bålpanne
- Lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng - ved å lage kart over gården eller bruke Gårdskart til å orientere seg og gjøre tilsyn på de ulike beitene på gården

I kompetansemål kunst og håndverk, vil gården kunne bidra med
- Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter - gjennom å bruke gården som inspirasjon til å finne og bruke materialer som treverk og ull
- Undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander - ved å bruke ull fra sauene på gården til eksempelvis karding, toving og nålefilting


Kompetansemål 3-4. trinn, GSK

«Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles kulturtradisjon»


I kompetansemål naturfag, vil gården kunne bidra med
- Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte - lage mat på gården fra drivhuset, eller ta med tilbake til skolen
- Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas - ved å se forskjeller i Norge og andre land
- Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar - med gården som utforskingsområde
- Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut - med utgangspunkt i dyr og planter på gården

I kompetansemål samfunnsfag, vil gården kunne bidra med
- Utforske kulturminner og hvordan menneskene levde i den tiden kulturminner er fra, og sammenlikne hvordan vi lever i dag - basert på gårdsbruk og høsting av naturen

I kompetansemål kristendom, religion, livssyn, etikk, vil gården kunne bidra med
- Identifisere og reflektere over etiske spørsmål - dyrenes velferd og hvordan vi bruker dyra til mat
- Utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
- Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen - og hvilken betydning og hvordan vi kan overføre dette til dyrene vi har ansvaret for

I kompetansemål mat og helse, vil gården kunne bidra med
-
Utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid lage - mat på gården fra drivhuset, eller ta med tilbake til skolen

I kompetansemål kroppsøving, vil gården kunne bidra med
- B
ruke kroppen til å utforske aktiviteter og utvikle grunnleggende bevegelser - gjennom å bruke gårdens naturlige varierte terreng og områder som aktivitetsparken og Halmhoppet 
- Utforske uteaktiviteter og samarbeide med andre under vekslende årstider i nærmiljøet - gjennom praktiske oppgaver på gården som eksempelvis sanking, høsting, fôring av dyr, gjerdefiksing og matlaging på bålpanne
- Lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng - ved å lage kart over gården eller bruke Gårdskart til å orientere seg og gjøre tilsyn på de ulike beitene på gården

I kompetansemål kunst og håndverk, vil gården kunne bidra med
- Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter - gjennom å bruke gården som inspirasjon til å finne og bruke materialer som treverk og ull
- Undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander - ved å bruke ull fra sauene på gården til eksempelvis karding, toving og nålefilting