Kompetansemål naturbruk VGS

"Gjennom kritisk tenkning, medvirkning og praktiske arbeidsoppgaver skal elevene få øynene opp for muligheter og utfordringer innen naturbruk." 

VG 1, Naturbruk

I kompetansemål Naturbasert produksjon og tjenesteyting, vil gården kunne bidra med